Způsob platby

Platba probíhá převodem na účet na základě faktury. Při zadávání příkazu vždy uvádějte jako variabilní symbol číslo faktury.

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s

č.ú: 115-3506420217/0100